AAA
 

Folkekirkens KatastrofeberedskabFolkekirkens Katastrofeberedskab

… kan stille med præster:

 

  • der er uddannet til og har erfaring med at hjælpe og lede mennesker, som er i sorg.
  • der kan skabe ro, nærvær og berolige mennesker i chok og kriser.
  • der kan yde medmenneskelig hjælp og omsorg til overlevende, pårørende og personale, som er berørt af ulykker og katastrofer.
  • der kan skabe kontakt til familie og pårørende.
  • der kan skabe symboler og mindesteder, hvor folk kan give udtryk for sorg og medfølelse.
  • der kan åbne kirker og sognegårde og skabe samling for mennesker, som er berørt af ulykker og kriser.

 

Baggrund

Beredskabspræsterne har gennemført en grundlæggende uddannelse, hvori indgår den civile sektors beredskab, forhold på skadesteder mv., katastrofepsykologi, katastrofens eksistentielle og religiøse problematikker, sjælesorg samt førstehjælp.

Beredskabspræsterne er tillige sogne-, værns- eller sygehuspræster med erfaring i at møde efterladte og mennesker i krise.

Organisering

Folkekirkens Katastrofeberedskab er organiseret regionsvis.

I hver region er udpeget en ledende beredskabspræst samt et antal beredskabspræster, som tilkaldes via den ledende beredskabspræst.

I hver politikreds er der endvidere udpeget en politikontaktpræst, jf. § 6 i Cirkulære om folkekirkens katastrofeberedskab.

To af beredskabspræsterne i hver region er udpeget til at stå klar til udsendelse til udlandet med kort frist, såfremt der bliver behov for det. Disse adviseres og sendes via den ledende beredskabspræst.

De ledende beredskabspræster har regionsvis tilknytning. Det fremgår endvidere af cirkulæret, at folkekirkens katastrofeberedskab i nødvendigt omfang koordineres med andre myndigheder.

Det forudsættes således, at regionen som ansvarlig for det kriseterapeutiske beredskab kontakter den ledende beredskabspræst for det pågældende regionsområde og indgår aftaler med denne om inddragelse i det samlede krisestøttende beredskab.

Folkekirkens katastrofeberedskab er behjælpelig med kontakt til andre trosretninger, idet de ledende beredskabspræster under planlægningen er opmærksomme på samarbejde med ledende repræsentanter for andre trosretninger i regionsområdet.

Under beredskabshændelsen er beredskabspræsterne underlagt indsatsledelsen i indsatsområdet eller myndighedsrekvirenten – f.eks. AMK, politiet eller psykiatriens kriseledelse.

Organiseringen af Folkekirkens Katastrofeberedskab er gennemført i overensstemmelse Kirkeministeriets cirkulæret CIR1H nr. 9475 af 18. september 2009.